Στελεχοκοπτικό με υδραυλική μετατόπιση. Καταστροφέας για χόρτα.

Στελεχοκοπτικό με υδραυλική μετατόπιση, καταστροφέας για χόρτα.

Στελεχοκόπτες, Καταστροφείς για δενδρώδεις καλλιέργειες, βαμβάκια καλαμπόκια, καπνά κ.α. Στελεχοκόπτικο, Καταστροφέας χόρτων μετατοπιζόμενος υδραυλικά που έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει με μαχαίρια η αλυσίδες κατ επιλογή. Κατάλληλος για τον τεμαχισμό και την καταστροφή των χόρτων, των μικρών κλαδιών από δένδρα, αμπέλια, βαμβακιάς, καλαμποκιάς κτλ).

Στελεχοκοπτικό με υδραυλική μετατόπιση. Καταστροφέας για χόρτα. Δεδομένα:

Βαρέου τύπου κατασκευή με πάχος λαμαρίνας 4mm κόντρες ενίσχυσης από κοιλοδοκό.

Μετάδοση κίνησης με κιβώτιο ταχυτήτων βαρέου τύπου .

Μαχαίρια 2 σπαστά η αλυσίδες ατσάλινες που προσαρμόζονται σε ειδική κατασκευή πιάστρας.

Πλάτος εργασίας του μηχανήματος από 1000 – 1700 mm.

Συνοδεύετε με ενισχυμένο καρδανικό άξονα μετάδοσης κίνησης.


Σχολιάστε