Ψεκαστικό, τουρμπίνα συρόμενη 2T μεταβλητής δόσης, ηλεκτροστατικό.

Ψεκαστικό, τουρμπίνα συρόμενη 2T μεταβλητής δόσης, ηλεκτροστατικό.

Ψεκαστικό, τουρμπίνα συρόμενη 2T μεταβλητής δόσης, ηλεκτροστατικό. Ψεκαστικό συρόμενο με τουρμπίνα που φέρει βυτίο 2t κατάλληλο για δενδροκαλλιέργειες που ο … Δείτε περισσότερα