Εγχειρίδια χρήσης

Αρχική/Εγχειρίδια χρήσης

Τα παρόν εγχειρίδια χρήσης, συναρμολόγησης και συντήρησης αποτελούν τμήμα της μελέτης για την εναρμόνιση των μηχανημάτων με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ασφαλείας των μηχανών 98/37/ΕΚ(ΦΕΚ 160/9/93).
Σύμφωνα με την μελέτη δύναται να φέρει σήμανση CE.
Τα εγχειρίδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος, ανταλλακτικού και πρέπει να είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θελήσει να θέσει σε λειτουργία, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να ρυθμίσει τη λειτουργία της μηχανής και για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση στοιχείων.
Διατηρείται πλησίον της μηχανής, σε μέρος που δεν έχει υγρασία, σκόνη ή υψηλή θερμοκρασία. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ζητήστε αντίγραφο από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για προβλήματα που θα δημιουργηθούν από κακή ή λανθασμένη εγκατάσταση και σέρβις. Μόνο εκπαιδευμένοι χειριστές- συντηρητές πρέπει να χειρίζονται ή να συντηρούν τις μηχανές αυτές.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ © Τα εγχειρίδια αυτα είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας Φωτόπουλος Σ Αντώνιος. Κάθε χρήση και αναπαραγωγή που δεν εγκρίνονται από την εταιρία είναι απαγορευμένες. Όλες οι πληροφορίες , απεικονίσεις και προδιαγραφές σε αυτό το εγχειρίδιο είναι βασισμένες στις πιο πρόσφατες πληροφορίες κατά την διάρκεια της δημοσίευσης και δεν γίνετε αποδεκτή καμία ευθύνη για τυχόν παραλήψεις είτε ασάφειες παρά το ότι το εγχειρίδιο συντάχθηκε με την οφειλόμενη προσοχή , η οποία και καθιστά αυτό όσο το δυνατό πληρέστερο και ακριβέστερο.. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Συντάχθηκε και εκδόθηκε για την εταιρία Γεωργικά-Αγροτικά Μηχανήματα Φωτόπουλος Σ Αντώνιος που έχει μελετήσει και κατασκευάσει τα μηχανήματα.

Καταστροφείς κλαδιών, χόρτων εγχειρίδιον χρήσης

By |2019-12-24T15:06:42+03:0024 Δεκεμβρίου, 2019|Εγχειρίδια χρήσης|

Δείτε ή κατεβάστε σε μορφή pdf το εγχειρίδιον χρήσης για τους Καταστροφείς-Στελε [...]