Ραντάρ ενισχυμένο μηχανικό για ελκυστήρες τύπου ford, New Holland με διαστάσεις:

  • Κλειστό από τρύπα σε τρύπα  63,2 cm (A)
  • Ανοιχτό από πείρο σε πείρο 79,4 cm (A)
  • Μήκος κύριου σώματος 42,5 cm (E)
  • Διάμετρο τρύπας για πείρο 25mm (d)