Ραντάρ μηχανικό για τρακτέρ δενδροκομικά JOHN DEERE.

Ραντάρ μηχανικό για τρακτέρ δενδροκομικά JOHN DEERE.

Ραντάρ ενισχυμένο μηχανικό για ελκυστήρες, Τρακτέρ τύπου JOHN DEERE σε διαστάσεις:

  • Κλειστό από τρύπα σε τρύπα 545 mm (A)
  • Ανοιχτό από πείρο σε πείρο 790 mm (A)
  • Μήκος κύριου σώματος 318 mm (E)
  • Διάμετρο τρύπας για πείρο 19mm από την μια πλευρά και 25mm (d)

 

Σχολιάστε