Ραντάρ ενισχυμένο μηχανικό για ελκυστήρες, Τρακτέρ τύπου JOHN DEERE σε διαστάσεις:

  • Κλειστό από τρύπα σε τρύπα 545 mm (A)

  • Ανοιχτό από πείρο σε πείρο 790 mm (A)

  • Μήκος κύριου σώματος 318 mm (E)

  • Διάμετρο τρύπας για πείρο 19mmαπο την μια πλευρα και 25mm (d)