Μιζαντλία ανατροπής12V-2000W

Μιζαντλία ανατροπής12V-2000W

Μιζαντλία ανατροπής12V-2000W

Μιζαντλία 12 V – 2000W με ενσωματωμένο ηλεκτρικό χειριστήριο που παράγει 3,1cm3/rev και έχει δικιά της αποθήκη ελαίου χωρητικότητας 10lt.

 

Σχολιάστε