Γκρουπ για καταστροφέα κλαδιών διπλής έλξης Τ-311Α.

Γκρουπ για καταστροφέα κλαδιών διπλής έλξης Τ-311Α.

Γκρουπ, πολλαπλασιαστής με καστάνια – ρολίπ σε σχήμα Τ για καταστροφέα κλαδιών διπλής ζεύξης.

  • Τύπος: T311A
  • Σχέση: 1 προς 3
  • Λίπανση: Βαλβολίνη Sae 90 – 1.2 Lit
  • Βάρος: 23,5 kg

 

Σχολιάστε