Γκρουπ-Πολλαπλασιαστής στελεχοκόπτη, καταστροφέα χόρτων LF-140J

Γκρουπ-Πολλαπλασιαστής στελεχοκόπτη, καταστροφέα χόρτων LF-140J

Γκρουπ-Πολλαπλασιαστής στελεχοκόπτη. Γκρουπ, Πολλαπλασιαστής μετάδοσης κίνησης για Στελεχοκόπτη, Χορτοκοπτικό, Καταστροφέα με αλυσίδες κτλ. Κιβώτιο γραναζιών προέλευσης Κορέας τύπου comer με σχέση 1:2  και ισχύς 65 hp.

Ισχύς: 65hp
Σχέση: 1:2
Λίπανση; Sae 90ep βαλβολίνη 1.4 Lit
Βάρος: 28.5 kg

 

Σχολιάστε