Γκρουπ-Πολλαπλασιαστής στελεχοκόπτη LF-140J

By |2019-09-30T23:49:16+03:00Ιούνιος 30th, 2019|Καταστροφέα-Σπαστήρα-Στελεχοκόπτη|

Γκρουπ-Πολλαπλασιαστής στελεχοκόπτη. Γκρουπ, Πολλαπλασιαστής μετάδοσης κίνησης γ [...]