Γκρουπ με καστάνια, ρολίπ  Καταστροφέα, κατασκευής COMER κίνας Τ-311J με σχέση 1:3 και ισχύ 50 ίππους.

  • Ισχύς: 50 hp
  • Σχέση: 1 προς 3
  • Λίπανση: Βαλβολίνη Sae 90 – 1.2 Lit 
  • Βάρος: 22.0 kg