Γκρούπ καταστροφέα κλαδιών T311J

Γκρούπ καταστροφέα κλαδιών T311J.

Γκρουπ με καστάνια, ρολίπ  καταστροφέα, κατασκευής COMER Κίνας Τ-311J με σχέση 1:3 και ισχύ 50 ίππους.

Ισχύς: 50 hp

Σχέση: 1 προς 3

Λίπανση: Βαλβολίνη Sae 90 – 1.2 Lit

Βάρος: 22.0 kg

 

Σχολιάστε