Άξονας καταστροφέα 160cm.Άξονας με σφυριά καταστροφέα βαρέου τύπου 160cm. Ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος μαχαιροφόρος άξονας καταστροφέα με 14 σφυρια RM6, διάμετρο τυμπάνου 168mm, πάχος 10mm και σκλήρυνση 52stall.