Περονοφόρο ανυψωτικό τύπου Κλαρκ για τρακτέρ. Αποτελείτε από 2 μεταλλικές περόνες, λειτουργεί με λάδια από το τρακτέρ. Διατίθεται σε μονό, διπλό, τριπλό με της ανάλογες κινήσεις ανύψωση, κλίση (εμπρός-πίσω), πλάγια μετατόπιση: 10cm δεξιά + 10cm αριστερά όπως και άνω βάση (καπάκι) συγκράτησης φορτίου.