Βυτίο από πολυαιθυλένιο για συρόμενο ψεκαστικό OLIVO 2000L.

Βυτία-Δεξαμενές πολυαιθυλένιου για συρόμενα ψεκαστικά, ραντιστικά Vetroresina Padana. Βυτίο-Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο ειδικής ενισχυμένης κατασκευής από την Vetroresina Padana για συρόμενο ψεκαστικό, ραντιστικό LOS ANGELES PE OLIVO 2000L.

Βυτίο από πολυαιθυλένιο για συρόμενο ψεκαστικό OLIVO 2000L χαρακτηριστικά:

  • «CE» Προδιαγραφές βάσει της ευρωπαϊκές οδηγίες.
  • Κύρια δεξαμενή χωρητικότητας 2000 λίτρων
  • 1 Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο της δεξαμενής.
  • 1 Δοχείο καθαρού νερού για πλύσιμο χεριών του χρήστη.
ΤΥΠΟΣ ΛΙΤΡΑ A B C
LOS ANGELES PE OLIVO 2000 2575 1630 975
LOS ANGELES PE OLIVO 3000 2745 1850 1130
LOS ANGELES PE OLIVO 4000 3190 1870 1180

Βυτίο πολυαιθυλένιο για συρόμενο ψεκαστικό OLIVO 2000L