Βαλβίδες ασφαλείας αέρος για τους αεροσυμπιεστές και τα αεροφυλάκια. Βαλβίδα ασφαλείας  με σπείρωμα (πάσο) ¼ και πίεση bar 10 όπως και με σπείρωμα  3/8,  ½ ,  και πίεση 12 bar.