Τροχαλία καταστοφέα που προσαρμόζεται στον μαχαιροφόρο άξονα ή στο γκρουπ του καταστροφέα. Τροχαλία κίνησης για καταστροφέα τραπεζοειδούς με 4 αυλάκια για λουριά (Ιμάντες) “XPB” ή “Β” , σε διάμετρο Φ190mm και εσωτερική τρύπα Φ80mm.