Σφυριά σε σχήμα χούφτας για καταστροφέα κλαδιών RM8

Σφυριά καταστροφέα RM8 για καταστροφείς Seppi, Cabe, Zappator κτλ  σε σχήμα χούφτας με διάμετρο τρύπας 16.5 – 20.5 mm και διαστάσεις 40x120x90 σε βάρος 1,15 kg.

 

Σχολιάστε