Πιλότος αεροσυμπιεστή ή Ρυθμιστής πίεσης του αέρα με αντεπιστροφή. Παρελκόμενο εξάρτημα του αεροσυμπιεστή το οποίο αντικαθιστά την βαλβίδα αντεπιστροφής του αέρα και με την επιθυμητή ρύθμιση που κάνουμε εκτονώνει τον περιττό παραγόμενο αέρα ώστε να υπαρχή ομαλή λειτουργία του μηχανήματος.