Ψεκαστικό αναρτώμενο Ζιζανιοκτονίας 500 λίτρα.

  • Αντλία εμβολοφόρα Ιταλίας ή Κορέας κατόπιν συνεννοήσεως
  • Σπαστή ρυθμιζόμενη βέργα πλευρικού ψεκασμού
  • Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο
  • Ακτίνα ψεκασμού από 0,70 ως 1,40 m