Ψεκαστικό αναρτώμενο ζιζανιοκτονίας 500L

Ψεκαστικό αναρτώμενο ζιζανιοκτονίας 500L

Αντλία εμβολοφόρα Ιταλίας ή Κορέας κατόπιν συνεννοήσεως.

Σπαστή ρυθμιζόμενη βέργα πλευρικού ψεκασμού.

Δεξαμενή από πολυαιθυλένιο.

Ακτίνα ψεκασμού από 0,70 ως 1,40 m.

 

Σχολιάστε