Περιγραφή

Ηλεκτρικό χειριστήριο υψηλής πίεσης τουρμπίνας GEOLINE PILOT 1.

Μονάδα ελέγχου 2 κατευθύνσεων υψηλής πίεσης για τουρμπίνες ψεκασμού με 2 βαλβίδες NRG

Ηλεκτρικός διανομέας με χειροκίνητη ογκομετρική βαλβίδα

Ρυθμιζόμενη βαλβίδα μέγιστης πίεσης

Βαλβίδα αποστράγγισης