Περιγραφή

Χειριστήριο ψεκαστικού χαμηλής, μέσης πίεσης SIRIUS COMET.

Η μονάδα ελέγχου SIRIUS είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων της Comet. Το σύστημα ρύθμισης, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του επιλογέα και του εσωτερικού υδραυλικού συστήματος, συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ρύθμισης, της ακρίβειας και της σταθερότητας της πίεσης σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας.

Μοχλός επαναφοράς πίεσης.

Βαλβίδα ρύθμισης  σταθερής πίεση.

2-3 εξόδους.

Μέγιστη πίεση 40 bar – 580 psi.

Ποσότητα ροής 40 lit/min.