Περιγραφή

Χειριστήριο ψεκαστικού υψηλής πίεσης GEMINI COMET.

Η μονάδα ελέγχου GEMINI είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης προϊόντων της Comet. Το νέο σύστημα ρύθμισης, σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση του επιλογέα και του εσωτερικού υδραυλικού συστήματος, συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση της ρύθμισης, της ακρίβειας και της σταθερότητας της πίεσης σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας.

Βαλβίδα ρύθμισης σταθερής πίεση.

2 εξόδους.

Μέγιστη πίεση 40 bar – 580 psi.

Ποσότητα ροής 40 lit/min.

Χειριστήριο ψεκαστικού υψηλής πίεσης GEMINI COMET που χρησιμοποιείτε στις αντλίες ψεκασμού APS 31-41 COMET