Ταχυσύνδεσμος, πρίζα για εργαλεία αέρος με πάσο (σπείρωμα) αρσενικό σε 1/4, 3/8 ίντσες.