Ποδαρικό, ορθοστάτης, γρύλος υδραυλικός πλατφόρμας.

Ποδαρικό, ορθοστάτης, γρύλος υδραυλικός πλατφόρμας.

Υδραυλικός γρύλος ρυμούλκας.Αυτόματο υδραυλικό ποδαρικό στήριξης και ανύψωσης  για καρούλια , πλατφόρμες, ρυμούλκες όλων των ειδών ρυμουλκούμενα.

Μήκος: 440mm

Βάρος: 22kg

Ύψος ανύψωσης: 230mm

Αντοχή: 200bar

 

Σχολιάστε