Πινάκας ελέγχου πριν και μετά την παράδοση καταστροφέα κλαδιών

Πινάκας ελέγχου πριν και μετά την παράδοση καταστροφέα κλαδιών.

Πίνακας ελέγχου πριν την παράδοση

Αφού έχει συναρμολογηθεί ο Καταστροφέας επιθεωρείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση πριν το παραδοθεί στον πελάτη. Ελέγχετε κάθε στοιχείο της μηχανής και διενεργούνται οι απαραίτητες μετατροπές εάν χρειάζονται για τα παρακάτω στοιχεία.

αταστροφέας κλαδιών, χόρτων  ελαφρεου, βαρεου και υπερβαρεου τύπου

 • Ο Καταστροφέας κλαδιών, χόρτων ελαφρεου, βαρεου και υπερβαρεου τύπου έχει συναρμολογηθεί σωστά.
 • Οι κοχλιοσυνδέσεις είναι καλά συσφιγμένες και οι πείροι σύνδεσης βρίσκονται στην θέση τους.
 • Ο Καταστροφέας για κλαδιά και χόρτα είναι καθαρός και η αφή του καλή δίχως γραντζουνιές ή χαρακώματα στο χρώμα .
 • Ο Καταστροφέας για τρακτέρ έχει συνδεθεί με τον άξονα ΡΤΟ έχει λειτουργήσει για 30 περίπου λεπτά και έχει ελεγχθεί κατά την λειτουργία για ασυνήθιστους θορύβους και με το σταμάτημα της λειτουργίας για χαλαρωμένα μπουλόνια και υπερθερμενόμενα ρουλεμάν και έχει βρεθεί δίχως προβλήματα.
 • Ο Καταστροφέας με σφυριά έχει ελεγχθεί και είναι έτοιμος για παράδοση στον πελάτη.

Πίνακας ελέγχου κατά την παράδοση

Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου είναι μια υπενθύμιση των πολύ σημαντικών πληροφοριών που πρέπει να μεταβιβαστούν στον πελάτη κατά την διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης.

Καταστροφέας, Σπαστήρας, Τσαλακόπτης

 • Πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης ότι η διάρκεια ζωής αυτής της μηχανής καθώς και οποιασδήποτε άλλης εξαρτάται από την σωστή λίπανση της όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
 • Πληροφορείστε τον πελάτη ότι πρέπει να ελέγξει τη σύσφιγξη των μπουλονιών και παξιμαδιών μετά τις πρώτες 10 ώρες λειτουργίας.
 • Ο πελάτης πρέπει να παίρνει το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης της μηχανής το οποίο εξηγεί τις λειτουργίες ρυθμίσεις και την συντήρηση της μηχανής.
 • Πρέπει ο πελάτης να ενημερώνεται για τη σημασία της ασφαλούς λειτουργίας του καταστροφέα για τρακτέρ. Πρέπει να του επισημανθούν οι κίνδυνοι από τους λάθους χειρισμούς και από επισφαλής λειτουργικές διαδικασίες.
 • Όταν o Καταστροφέας, Σπαστήρας, Τσαλακόπτης μεταφέρεται στον δρόμο την νύχτα ή και κατά την διάρκεια της ημέρας τα βοηθητικά φώτα και ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την έγκαιρη προειδοποίηση των χειριστών των άλλων οχημάτων.
 • Ενημερώστε τον πελάτης σας να καταγράψει τον χαρακτηριστικό αριθμό της μηχανής και να τον φυλάσσει καλά.
 • Συμπληρώστε την εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος όπου να φαίνονται καλά ο αύξων αριθμός της κατασκευής και οι συμβαλλόμενοι.
 • Η μηχανή είναι έτοιμη να παραδοθεί για χρήση στον πελάτη , ο οποίος έχει λάβει γνώση για τους κινδύνους και την σωστή λειτουργία της μηχανής.

  Πίνακας ελέγχου μετά την παράδοση

Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν κατά την διάρκεια της πρώτης διάρκειας λειτουργίας του καταστροφέα κλαδιών, χόρτων:

καταστροφέας για κλαδιά και χόρτα

 • Ελέγξτε όλο το μηχάνημα και κάντε έλεγχο για λειψούς ή χαλαρούς κοχλίες.
 • Σιγουρευτείτε ότι όλοι οι προφυλακτήρες είναι σωστά τοποθετημένοι στη θέση τους.
 • Ελέγξτε τους ιμάντες κίνησης για σωστή προένταση.
 • Διενεργήστε έλεγχο μαζί με τον πελάτη για σωστή λειτουργία του καταστροφέα για κλαδιά και χόρτα.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθμίσεις για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος λειτουργίας του μηχανήματος καταστροφής κλαδιών και χόρτων.
 • Ρωτήστε τον πελάτη εάν έχει ακολουθήσει τις περιόδους λίπανσης.
 • Ελέγξτε εάν υπάρχουν χαλασμένα ή σπασμένα μέρη.
 • Λειτουργήστε το γεωργικό μηχάνημα κατεργασίας εδάφους για να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί σωστά.
 • Αντικαταστήστε το εγχειρίδιο του πελάτη εάν χρειάζεται και τονίστε του την σημασία της σωστής λίπανσης καθώς και τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Σχολιάστε