Πείροι για τα παρελκόμενα των τρακτέρ

Πείροι για τα παρελκόμενα των τρακτέρ.

Πείροι σε διάφορα μήκη και πάχη για όλα τα παρελκόμενα του Τρακτέρ. Πείρος τορναριστός από ατσάλι γαλβανισμένο ειδικής σκλήρυνσης (ανοξείδωτος).

 

 

Σχολιάστε