Πείροι σε διάφορα μήκη και πάχη για όλα τα παρελκόμενα του Τρακτέρ. Πείρος τορναριστός από ατσάλι γαλβανισμένο ειδικής σκλήρυνσης (ανοξείδωτος).