Μύλος περιστροφής με μπιλιες για ρυμούλκες 100cm

Μύλος περιστροφής με μπίλιες για ρυμούλκες 100cm

  • Διάμετρο σε mm: 100
  • Μπίλια σε mm: 16
  • Επιτρεπτό βάρος σε kg: 6000
  • Ύψος σε mm: 80

 

Σχολιάστε