Μονή ράμπα ζiζανιοκτονίας

Μονή ράμπα ζιζανιοκτονίας, ενισχυμένης κατασκευής για γραμμικό ράντισμα κυρίως σε δενδρώδης καλλιέργειες.

Σχολιάστε