Ηλεκτρανλία ψεκασμού για ελιές Dupiget Olivo

Ηλεκτρανλίες ψεκασμού Dupiget Olivo cassoti. Ηλεκτρανλία ψεκασμού Dupiget Olivo της εταιρείας cassoti καταλληλη για ψεκασμό ελιάς καθώς και σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες με ύψος έως και 5 μέτρα.

Το Dupiget Olivo είναι μια ηλεκτρική συσκευή 12V με συγκεκριμένες κάθετες ταλάντωσης των μπεκ για ψεκασμούς σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Με το DUPIGET OLIVE μπορούμε να ραντίσουμε και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, ή μόνο στη δεξιά ή μόνο στην αριστερή πλευρά.

Εφαρμόζεται με απλό τρόπο οποιοδήποτε ραντιστικό εφοδιασμένο με μια δεξαμενή και αντλία υψηλής πίεσης.

Η διείσδυση στο φύλλωμα είναι εγγυημένη από την υψηλή πίεση των μπεκ, με τη δυνατότητα προσαρμογής της γωνίας και το πλάτος ανάλογα με τις ανάγκες.

Σχολιάστε