Ηλεκτρανλίες ψεκασμού Dupiget Olivo cassoti. Ηλεκτρανλία ψεκασμού Dupiget Olivo της εταιρείας cassoti καταλληλη για ψεκασμό ελιάς καθώς και σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες με ύψος έως και 5 μέτρα.

Το Dupiget Olivo είναι μια ηλεκτρική συσκευή 12V με συγκεκριμένες κάθετες ταλάντωσης των μπεκ για ψεκασμούς σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Με το DUPIGET OLIVE μπορούμε να ραντίσουμε και τις δύο πλευρές ταυτόχρονα, ή μόνο στη δεξιά ή μόνο στην αριστερή πλευρά.

Εφαρμόζεται με απλό τρόπο οποιοδήποτε ραντιστικό εφοδιασμένο με μια δεξαμενή και αντλία υψηλής πίεσης.

Η διείσδυση στο φύλλωμα είναι εγγυημένη από την υψηλή πίεση των μπεκ, με τη δυνατότητα προσαρμογής της γωνίας και το πλάτος ανάλογα με τις ανάγκες.