Γκρουπ (ΤΑΦ) στελεχοκόπτη χορτοκοπτικού Τ-27Α

Γκρουπ (ΤΑΦ) στελεχοκόπτη χορτοκοπτικού Τ-27Α

Γκρουπ στελεχοκόπτη, χορτοκοπτικού.Γκρουπ Ιταλικό της Comer για στελεχοκόπτη, καταστροφέα χόρτου κτλ σε σχήμα Τ.

Γκρουπ (ΤΑΦ) στελεχοκόπτη χορτοκοπτικού Τ-27Α δεδομένα:

  • Ισχύς: 55hp
  • Σχέση: 1:1
  • Βάρος: 21kg
  • Λίπανση: Βαλβολίνη sae90 1,2Lit

 

Σχολιάστε