Ελατήριο FLEX 32×10 για καλλιεργητές, σκαλιστήρια, προετήμαστες

Ελατήριο FLEX 32×10 για καλλιεργητές, σκαλιστήρια, προετήμαστες

Ελατήριο FLEX 32×10 για καλλιεργητές, σκαλιστήρια, προετήμαστες.

Ελατήρια flex καλλιεργητών, σκαλιστηριών ιταλικής κατασκευής. Ελατήριο flex 30×12 για καλλιεργητές, προετήμαστες με πλάκες σύνδεσης και υνί απλό,,τύπου καρδιάς ή χελιδόνας.

 

Σχολιάστε