Ελατήριο flex 32×10 για Καλλιεργητές-Σκαλιστήρια.Ελατήρια flex καλλιεργητών, σκαλιστηριών ιταλικής κατασκευής. Ελατήριο flex 30×12 για καλλιεργητές, προετήμαστες με πλάκες σύνδεσης και υνί απλό,,τύπου καρδιάς ή χελιδόνας.