Αεροφυλάκιο, καζάνι, δεξαμενή αέρος για την αποθηκευση του πεπιεσμένου αέρα 470 λίτρων

A:630mm 

B:1070mm

D:800mm

Λίτρα:470