Καταστροφέας για σκαπτικά μηχανήματα Κ.Κ-105

By |2019-08-29T17:52:06+03:00Ιούνιος 30th, 2019|Καταστροφείς-Στελεχοκόπτες-Σπαστήρες|

  Καταστροφέας για σκαπτικά μηχανήματα.Κεφαλή καταστροφέα για σκαπτικά μηχα [...]