Αντλίες ψεκασμού

Οι αντλίες ψεκασμού, πόμπες είναι μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την μετακίνηση των υγρών, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε την κίνηση του υγρού μέσω μηχανικής δράσης. Υπάρχουν αντλίες χαμηλής, μεσαίας η υψηλής πίεσης σε μεμβρανοφόρα για γεωργική χρήση με όλα τα είδη γεωργικών φαρμάκων και ψεκασμό σε δενδρώδεις καλλιέργειες, κήπους, βοσκότοπους κτλ, υψηλής πίεσης εμβολοφόρες για ψέκασμα σε μεσαίες και μεγάλες καλλιέργειες όπως και ηλεκτρικές για την άντληση νερού σε βιομηχανικές εφαρμογές κτλ.