Ψεκαστίκο συρόμενο με τουρμπίνα Φ90 2 τόνων

Ψεκαστίκο συρόμενο με τουρμπίνα Φ90 2 τόνων΄΄

Βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλενίου με προδιαγραφές CE.

Δοχεία καθαρού νερού για πλύσιμο της δεξαμενής, χεριών του χρήστη.

Συσκευή καθαρισμού φαρμάκων.

Ένδειξη στάθμης δεξαμενής.

Αντλία εμβολοφόρα ή μεμβρανοφόρα , ιταλική, με βαλβίδα ασφαλείας.

Φτερωτή πλαστική ρυθμιζόμενη, 5 θέσεων.

Σασμάν δύο ταχυτήτων και τρελό.

Γκρούπ φτερωτής εξ’ ολοκλήρου γαλβανισμένο εν θερμώ με προστατευτική σίτα για τη φτερωτή.

Χειριστήριο περιστρεφόμενο δύο εξόδων εύκολης χρήσης.

Μπέκ διπλά, ρυθμιζόμενα, αντισταγονικά που κλείνουν δεκάρα κεραμική.

Το σασί είναι πρεσαριστό σε σχήμα Π γαλβανισμένο εν θερμώ.

Τιμόνι ρυθμιζόμενο.

Άξονας ρυθμιζόμενος.

Αναδευτήρας για τέλεια μίξη του προϊόντος.

Μίξερ προδιάλυσης φαρμάκων.

Φίλτρο  μεγάλης διάρκειας με τριπλό διακόπτη.

Οι σωληνώσεις είναι από λάστιχο, με πλέγμα συρμάτινο και ρακόρ πρεσαριστά.

Οι σωληνώσεις των μπεκ είναι ανοξείδωτες.

Κατόπιν ζήτησης η έλξη γίνεται  και σπαστή συνοδευομένη με καρδανικό ομοκινητικό μονό άξονα κινήσεις….

 

Σχολιάστε