Βυτία, δοχεία, καζάνια ψεκαστικών, ραντιστικών συρομενων και αναρτώμενων