Καταστροφέα

Διαθέτουμε για τους καταστροφείς, σπαστήρες ανταλλακτικά και εξαρτήματα όπως: Γκρουπ, Άξονες μαχαιροφόρους, Σφυριά, τροχαλιες, ιμαντες, ρόδες μεταλλικές για καταστροφέα κλαδιών, καταστροφέα χόρτων και γενικότερα καταστροφείς όλων των τύπων σε ασυναγώνιστες τιμές.