Ψεκαστικά μηχανήματα Φωτόπουλος Σ Αντώνιος, Φυτοπροστασίας εντομών, μυκήτων ή εφαρμογής φωτορυσθμιστικών λιπασμάτων, αποφυλλωτικών κτλ.