Καταστροφείς κλαδιών, Καταστροφείς χόρτων, παντός τύπου που προσαρμόζονται σε όλους τους τύπους των ελκυστήρων και σκαπτικών μηχανημάτων από την εταιρεία Φωτόπουλος Σ Αντώνιος.