Μπεκ διπλό αντισταλλαγματικό για τουρμπίνα ψεκασμού

Μπεκ ψεκαστικού, ραντιστικου τουρμπίνας διπλό αντισταλλαγματικό με σπείρωμα 1/4″ BSP. Μπεκ διπλό εφοδιασμένο με ακροφυσια, φλάντζες, φιλτράκια και ελικώματα…(κομπλέ)

Σχολιάστε