Φρέζες σκαπτικές παντός τύπου

Φρέζες σταθερές κεντρικές η πλευρικές ελαφρέου, βαρέως ή υπερβαρέου τύπου

Κίνηση με γρανάζια η αλυσίδα.

Κατόπιν ζήτησης η μετατόπιση γίνεται υδραυλική (με υδραυλικό κύλινδρο) με παροχή από το τρακτέρ