Μεταχειρισμένες Αυτόματες ταινίες μεταφοράς ζωοτροφών για το τάϊσμα των προβάτων. Είναι 2 αυτόματες ταινίες (υπέρ-σύγχρονες)  από 75 μέτρα η κάθε μια οπού και μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 1000 πρόβατα συγχρόνως…. Άριστη κατάσταση λόγο λειτουργίας 3 μηνών…..….