Αστάρι πρόσφυσης. 1K BODYFILL 961.Άριστο οξυσκληρυνόμενο αστάρι πρόσφυσης – αντισκωριακό ενός συστατικού. Αραιώνεται 50% με ακρυλικό διαλυτικό BODY ACRYL (740 NORMAL ή 741 SLOW). Κατάλληλο για όλα τα μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανιζέ, ανοξείδωτο, κοινό μέταλλο). Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε άτριφτες επιφάνειες, στεγνώνει σε 20-45 λεπτά στους 23°C και βάφεται με όλα τα συστήματα βαφής “υγρό στο υγρό” πάνω σε καινούργια ανταλλακτικά όπου δεν έχει εφαρμοσθεί σιδηρόστοκος προηγουμένως  ή ύστερα από τρίψιμο.