Τροχαλία αλουμινίου μεγάλη για να δώσουμε κίνηση το κλαδευτικό από το τρακτέρ. Τροχαλία αλουμινίου του αεροσυμπιεστή, κομπρεσέρ μικρή για να κανονίσουμε τις επιθυμητές στροφές στο  εργαλείο, μηχάνημα αέρος που έχουμε η θέλουμε να κατασκευάσουμε.