Τα Ψεκαστικά μηχανήματα κατασκευάζονται σε διαφόρους τύπους ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας βαμβάκι, αμπέλια, δέντρα, σιτηρά όπως και τα χαρακτηρίστηκα της καλλιέργειας ύψος, διάταξη κτλ. Υπάρχουν Ψεκαστικά μηχανήματα Ζιζανιοκτονίας, Φυτοπροστασίας εντομών, μυκήτων ή εφαρμογής φωτορυσθμιστικών λιπασμάτων, αποφυλλωτικών κτλ. Ψεκαστικά γεωργικά μηχανήματα τα όποια φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με υψηλή ποιότητα κατασκευής και σε χαμηλό κόστος αγοράς.