Θα θέλαμε να σας συναντήσουμε σε προσωπικά ή μέσω του Διαδικτύου!

Διεύθυνση: Καβάσιλα Ημαθίας, 59132
Τηλέφωνο: +30 2331 306000
Email: info@agrifa.gr