Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες

//Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες

Τα Ψεκαστικά μηχανήματα κατασκευάζονται σε διαφόρους τύπους ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας βαμβάκι, αμπέλια, δέντρα, σιτηρά όπως και τα χαρακτηρίστηκα της καλλιέργειας ύψος, διάταξη κτλ. Υπάρχουν Ψεκαστικά μηχανήματα Ζιζανιοκτονίας, Φυτοπροστασίας εντομών, μυκήτων ή εφαρμογής φωτορυσθμιστικών λιπασμάτων, αποφυλλωτικών κτλ. Ψεκαστικά γεωργικά μηχανήματα τα όποια φέρουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με υψηλή ποιότητα κατασκευής και σε χαμηλό κόστος αγοράς.

Αναρτώμενη τουρμπίνα ψεκασμού για τρακτέρ 400l

By |2019-01-05T10:23:08+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες, Ψεκαστικού-Ραντιστικού-Τουρμπίνας|

Ψεκαστικά αναρτώμενα με τουρμπίνα Φωτόπουλος Σ.Α. Ψεκαστικό αναρτώμενο με τουρμπίνα ψεκασμού χωρητικότητας 400 [...]

Ψεκαστικό αναρτώμενο με τουρμπίνα 500l

By |2019-01-05T10:23:08+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ψεκαστικά αναρτώμενα με τουρμπίνα Φωτόπουλος Σ.Α. Ψεκαστικό αναρτώμενο με τουρμπίνα ψεκασμού χωρητικοτητας 500 λίτρων [...]

Ψεκαστικό -Τουρμπίνα ψεκασμού με πολυεστερικό βυτίο 2t

By |2019-01-05T10:23:08+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ψεκαστικά συρόμενα με τουρμπίνα που φοράνε βυτία πολυεστερικά χαμηλού ύψους 2t. Ψεκαστικό συρόμενο [...]

Αναρτώμενη τουρμπίνα ψεκασμού για τρακτέρ 300l

By |2019-01-05T10:23:04+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ψεκαστικά αναρτώμενα με τουρμπίνα Φωτόπουλος Σ.Α. Ψεκαστικό αναρτώμενο με τουρμπίνα ψεκασμού χωρητικότητας 400 [...]

Αναρτώμενο Ψεκαστικό-Ραντιστικό 1000l με ψεκαστήρα casotti

By |2019-01-05T10:23:02+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Αναρτώμενα Ψεκαστικά-Ραντιστικά 1000l με ψεκαστήρα casotti (ηλεκτροαντλία). Ψεκαστικό-Ραντιστικό 1000l με ψεκαστήρα casotti (ηλεκτρανλία) [...]

Ραντιστικό βυτίο 1100L με τουρμπίνα ψεκασμού

By |2019-01-05T10:23:02+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ραντιστικά βυτία 1100L με τουρμπίνες ψεκασμών. Ραντιστικό συρόμενο με σασί και τουρμπίνα βαμμένη, και [...]

Τουρμπίνα ψεκασμού 1650L Magnolia. Ραντιστικό.

By |2019-01-05T10:22:58+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Τουρμπίνα ψεκασμού συρόμενη 1650L Magnolia.Ραντιστικό, ψεκαστικό για τρακτέρ συρόμενο με βυτίο ενισχυμένο πολυαιθυλενίου [...]

Ψεκαστικό -Τουρμπίνα 2,2t με πύργο ψεκασμού για παλμέτα

By |2019-01-05T10:23:00+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ψεκαστικά -Τουρμπίνες - Ραντιστικά με πύργο ψεκασμού για παλμέτα. Ραντιστικό, Ψεκαστικό, Τουρμπίνα 2,2t [...]

Ψεκαστικό συρόμενο με τουρμπίνα και βυτίο χαμηλού ύψους 2t.

By |2019-01-05T10:23:01+03:00Δεκέμβριος 30th, 2018|Ψεκαστικά-Ραντιστικά-Τουρμπίνες|

Ψεκαστικά συρόμενα με τουρμπίνα που φοράνε βυτία χαμηλού ύψους 2t. Ψεκαστικό συρόμενο με [...]